Rodinný rozpočet

Cítíte, že se ztrácíte ve Vaši finanční situaci? Chybí Vám přehled o Vašem finančním stavu, a nedokážete odhadnout, jak velké částky si můžete dovolit utratit či půjčit, aniž by Vás to ve větší míře ohrozilo? Dobrým předpokladem pro přehled o osobních či rodinných financích je vhodný rodinný rozpočet; pomůže Vám také naučit se správně uvažovat o penězích, hospodařit s nimi a vytvářet rezervy. Rozpočet byste však měli jednou za čas renovovat tak, aby odpovídal aktuálnímu poměru příjmy/výdaje.

Prozkoumejme tedy „pod lupou“ sestavení rodinného rozpočtu.


Co budu potřebovat?

Není zapotřebí žádných složitostí, postačí papír, tužka, kalkulačka, popř. excelová tabulka.

Jako pomůcku při dalším spravování financí můžeme využít některé z počítačových či mobilních aplikací, např. Wallet nebo Toshl.

Jaké kroky je potřeba dodržet?

Rozpočet můžeme sestavit v několika jednoduchých krocích. Aby byl rozpočet dobře sestaven a měl odpovídající váhu, je potřeba nezapomenout na žádný příjem/výdaj. Buďte proto pečliví.

1/ Sepište a sečtěte všechny měsíční příjmy. Pokud je Vám některý z příjmů vyplácen za období delší než jeden měsíc, je potřeba přepočítat tuto částku za měsíc. Nezapomeňte na: alimenty, příjmy z pronájmu či investic, sociální dávky, dávky z invalidního důchodu atp.

2/ Sepište a sečtěte všechny měsíční výdaje, popřípadě je opět přepočtěte na měsíc. Je vhodné rozlišovat na jedné straně výdaje pevné, které je nutné každý měsíc zaplatit (nájemné, hypotéka, splátky úvěrů, energie, telefon atp.), a výdaje s kolísající výší na straně druhé (potraviny, oblečení, služby, benzín atp.). Roztřiďte výdajové položky do kategorií. Nezapomeňte na: bankovní poplatky, daně, poplatky za odpad, pojištění, členské příspěvky, školné, kroužky, údržba domácnosti atp.

Je vhodné si zpočátku zapisovat opravdu každý výdaj v průběhu měsíce. Kamkoliv půjdete, můžete s sebou nosit malý deníček, nebo si útraty zapisovat do mobilu. Na konci měsíce útratu roztřiďte do kategorií. Budete mít větší přehled o tom, jakou částku jste skutečně utratili a za co, a zda to byl pro Vás opravdu nutný výdaj. Po takovéto zkušenosti se Vám budou výdaje při sestavování rozpočtu odhadovat jistě přehledněji. Můžete si také stanovit svůj maximální denní výdaj.

Nevynechejte ani částku určenou jako rezervu pro případ neočekávaných situací vyžadujících rychlou úhradu. Doporučuje se spořit takto nejméně 3% z příjmů. Promyslete také možnost investování menší či větší částky.

3/ Porovnejte příjmy a výdaje. V lepším případě příjmy překryjí výdaje; v opačném případě existují následující možnosti:

  • vyškrtat či alespoň minimalizovat některé z ne-pevných, volitelných výdajů. Je zde velmi vhodné promyslet, které výdaje jsou pro nás opravdu nezbytné, které jsou nevýhodné atp.
  • zakomponovat více příjmů (např. další práce apod.)
  • uskutečnit změny jako např.: změna mobilního operátora či tarifu, změna banky apod.© 2022 Kuchyňské-spotřebiče.eu, všechna práva vyhrazena.